WELKOM BY

ROBERTSON LAERSKOOL

NUWE OUERS

Aansoekvorms, Skoolure, Skooldrag, skoolfonds… 

ALGEMEEN

Geskiedenis, Visie & Missie, Algemene gedragsreëls…

DOKUMENTE

Toelatingsbeleid, Skoolreëls, Skoolfonds…

DIE SKOOL

Laerskool Robertson is deel van die ryke onderwysgeskiedenis van Robertson. In Junie 1877 is die skool as opgerig en die eerste hoof was heer Nixon. Op 29 Augustus 1893 is die huidige skoolgebou reeds as skool ingewy onder leiding van die destydse prinsipaal, dr FA Cluver.

In 1928 is die skole in Robertson herorganiseer en was daar reeds 3 skole, waarvan die Laer seunskool een. Vanaf Januarie 1981 funksioneer die skool as Laerskool Robertson. Tans staan die leerdertal op 440 leerders. Laerskool Robertson bedien leerders van graad 4-7.

By Laerskool Robertson word daar elke dag die ekstra myl gestap om opvoedende onderwys te bevorder. Met ons oë gerig op die toekoms, omskep ons elke geleentheid in ‘n uitdaging en sien ons elke dag die blink-oog kinders wat die klaskamers betree om te leer.  

U word nou uitgenooi om kennis te neem van alles wat Laerskool Robertson aan ons leerders bied in die belangrikste vormingsjare van sy/haar loopbaan.

Mnr. L.W. Wessels (Skoolhoof)

ONS VISIE

Dit  is  die  visie  van  die  personeel  van  Laerskool  Robertson,  om deur  Christelik  gefundeerde opvoeding  leerders  so  te  onderrig  dat  hulle  as  gebalanseerde  mense  die  lewe  positief  kan aandurf.

NUWE OUERS

Aansoekvorms, Skoolure, Skooldrag, skoolfonds… 

ALGEMEEN

Geskiedenis, Visie & Missie, Algemene gedragsreëls…

DOKUMENTE

Toelatingsbeleid, Skoolreëls, Skoolfonds…

ONS MISSIE

Dit is die missie van Laerskool Robertson om ons leerders in hulle totaliteit – d.w.s. geestelik, intellektueel,  emosioneel,  sosiaal,  fisies  en  kultureel  op  te  voed  sodat  hulle  verantwoordelik teenoor hul medemens en omgewing kan optree. Hierdie  strewe  moet  geskied  in ‘n  veilige  en  stimulerende  omgewing  waar  gesonde  dissipline gehandhaaf word. Ons glo dat hierdie opvoeding net kan plaasvind deur gesonde kommunikasie en wedersydse betrokkenheid van skool, ouer en gemeenskap. Ons  onderwyspersoneel  onderneem  om  deur  Christelike  normes  en  waardes  en  hoë  morele standaarde,  ‘n  professionele  verhouding  met  leerders,  ouers,  kollegas  en  die  gemeenskap  te handhaaf.

 

ONS STREEF DAARNA OM: Op die voorpunt van vernuwing in die onderwys te bly en ‘n “trots vir ons eie” by die leerders te kweek.

KONTAK INFORMASIE

Adres

Dirkie Uysstraat, Robertson
PO box 294, Robertson, 6705

Kontak Ons

Kontakure
Kwartaal 1 en 4: 07:00 - 14:10
Kwartaal 2 en 3: 07:30 - 14:40
Telefoon: 023 626 3060

Epos

Epos: robertson.prim@wcgschools.gov.za