Laerskool Robertson is deel van die ryke onderwysgeskiedenis van Robertson. In Junie 1877 is die skool as 'n eerste klas onsektariese Skool opgerig en die eerste hoof was heer Nixon. Tans staan die leerdertal op ongeveer 322 leerders. Op 29 Augustus 1893 is die huidige skoolgebou reeds as skool ingewy onder leiding van die destydse prinsipaal, dr FA Cluver.

In 1928 is die skole in Robertson herorganiseer en was daar reeds 3 skole, waarvan die Laer seunskool (destyds naam) een was. Die Laer seunskool was een van die eerste Laerskole in die provinsie wat 'n onderwyser vir 'n spesiale klas aangestel het. Voor 1928 was die skool bekend as Hor seunskool en vanaf Januarie 1981 funksioneer die skool as Laerskool Robertson.

Laerskool Robertson bedien leerders van graad 4-7. Die eerste hoof van die Laerskool was mnr JN du Toit (1928-1946)

Die volgende hoofde was:
Mnr J.N du Toit (Januarie 1928 - September 1946)
Mnr JJ Claassen (Oktober 1946-1950)
Mnr CJ Rossouw (1951-Junie 1954)
Mnr Bun Booyens (Oktober 1954-1958)
Mnr IP Vermaak (1959-1971)
Mnr CA Skibbe (1972-1974)
Mnr JC Simpson (1975-1986)
Mnr P Maritz (1987-1992)
Mnr JTT Slabbert (neem waar gedurende 1993)
Mnr P Terblanche (1994-1996)
Mnr SS Weyers (1997-huidig)


Leerdersake Sport Kultuur